tel: 0948 08 08 58

Nenáročné na starostlivosť, nenáročné na kŕmenie

Galloway kravy môžu zimovať von a vyžadujú len minimálne kŕmenie, čím znižujú náklady na krmivo, slamu a stavbu príbytku. Výskum ukázal, že v porovnaní s ostatnými kontinentálnymi plemenami plemeno Galloway prevyšuje ostatné, a to v tom, že vyžaduje denne o 10 kg siláže menej.